INFINITY SICAV


English English

O NÁS


Fond Infinity Enhanced Equity je podfondom Infinity Capital SICAV plc, fondu profesionálnych investorov regulovaného Malta Financial Services Authority (MFSA). Fond ponúka akumulačnú triedu aktív denominovanú v mene EUR a USD.

FUND


INFINITY ENHANCED EQUITY


Fond Infinity Enhanced Equity Fund je globálny akciový absolute return fond. Hlavným zámerom fondu je generovať atraktívne absolútne výnosy investovaním do listovaných akcií vysoko kvalitných spoločností.

Prostredníctvom extenzívnej proprietárnej stratégie portfólio manažér identifikuje vhodné spoločnosti, ktoré sú okrem iného charakteristické silným a stabilným biznis modelom, výnimočnou efektívnosťou, pro-investorským zameraním a predvídateľnou ziskovosťou. Na základe tejto stratégie portfólio manažér vytvára "long" portfólio, diverzifikované prostredníctvom rôznych priemyselných odvetví, globálnou diverzifikáciou s rozšíreným dlhodobým investičným horizontom. Aplikáciou sady fundamentálnych a technických indikátorov fond tak isto v prípade potreby "shortuje" indexové futures kontrakty ako nástroj pre zabezpečenie portfólia a zníženie trhových rizík.

Štandardné nastavenie fondu je v rozmedzí od 80 % do 150 % na čistej "long" pozícií avšak s možnosťou otvorenia až 50 % čistej "short" pozície v časoch keď bude finančný trh vystavený výraznému tlaku.


KLIENTI